Hans Martin Enger

Medlem av kommunestyret og Levekårsutvalget, lærer , Sofiemyrtoppen skole og bibliotekar på Oppegård bibliotek

Alder: 34 år.

Sivilstatus: Gift, tre barn.

Arbeid: Lærer på Sofiemyrtoppen skole og bibliotekar for ungdom på Oppegård bibliotek.

Hvorfor jeg er engasjert i MDG? Jeg brenner for barn og ungdom! Mine egne barn, og barn og unge i Oppegård. Barna som plukker kakaobønnene til sjokoladen vår, og barna til dem som jobber livet av seg med å sy klærne våre. Og ikke minst barna og ungdommene som skal overta kloden etter oss. Jeg vil vise dem at dagens voksne er en generasjon som gjør kunnskapen om klimaendringer, en skakkjørt natur og blodig global urettferdighet til praktisk handling. Gjør vi det ikke, er jeg redd for at barna våre lærer det samme som vi så langt har vist: «Det er fryktelig alvorlige problemer, vi ser det, men vi fortsetter som før.»

Jeg tror en annen verden er mulig. Det innebærer mer bevisst, og lavere, forbruk på alle nivåer, men like høy livskvalitet. For å få til det, må vi løfte sammen. Og det løftet starter lokalt.

Fanesaker: Først og fremst kanskje det tørreste av alt: Kommunens klimaplan. Jeg vil ha en forskningsbasert klimaplan som avdekker hvordan vårt samfunn må være for at kloden kan tåle at alle skal leve som oss. Dernest vil jeg være pådriver for å gjøre de nødvendige endringene så raskt som mulig.