Fotocredit:

Eplegård!

Planting av frukttrær, lokal matproduksjon, sammen med redusert klimagassutslipp og naturvern er blant de viktigste sakene vi skal jobbe for. Les mer om de gode grønne ideene i Oppegård Avis i dag! Tenk nytt, Stem grønt!

juni 18, 2015

Planting av frukttrær, lokal matproduksjon, sammen med redusert klimagassutslipp og naturvern er blant de viktigste sakene vi skal jobbe for. Les mer om de gode grønne ideene i Oppegård Avis i dag! Tenk nytt, Stem grønt!

FullSizeRender