Fotocredit:

La humla suse!

Miljøpartiet De Grønne i Oppegård vil rette en stor takk til Jonas Tisell (11) som har varslet Oppegård kommune om den urovekkende humledøden ved parklindene ved Greverud skole. Med så oppvakte og samvittighetsfulle borgere som Jonas boende blant oss, går vi en lys fremtid i møte.

august 24, 2015

Av Jens Nordahl, ordførerkandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oppegård.

Nå gjenstår det bare at Oppegård kommune er seg sitt ansvar bevisst og umiddelbart slutter utplantingen av flere parklind og andre tresorter som er skadelig for insektene. Om humledøden skulle fortsette bør man også vurdere å fjerne slike insektsfiendtlige trær.

For å komme denne problemstillingen til livs har De Grønne i Oppegård allerede utviklet ”Prosjekt Eplegård”: at kommunen planter tusenvis av frukttrær rundt om i kommunen i årene som kommer, trær som er til nytte for både mennesker, insekter og fugler.

Ideen er enkel og billig og til fordel for alle – slik grønn politikk skal være. Mange epletrær vil gi mange muligheter for fremtiden. En åpenbar fordel er gratis frukt til dem som ønsker det. Gratis frukt er bra for lommeboken og folkehelsa, men også for klimaet: Kortreist frukt kan sykles og bæres hjem!

Utover dette vil tusenvis at blomstrende frukttrær – vakkert som det er – også gi løft til en stadig mer presset insektsfauna. Humler og bier vil kunne boltre seg. Også fuglelivet vil blomstre.

Tusenvis av frukttrær krever stell. Noen må også plante dem. Noe av dette behovet kan løses ved at skoleklasser eller andre frivillige blir faddere for frukttrærne i sitt nabolag. Vi i MDG Oppegård tror «Prosjekt Eplegård» også er en gyllen mulighet til å gi dem som står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet et tilbud om å skaffe seg verdifull arbeidslivserfaring; enten de er flyktninger, tidligere kriminelle eller rusmisbrukere, utviklingshemmede eller langtidssykemeldte.

Frukttrærne vil nemlig på noe sikt produsere store mengder frukt – trolig langt mer enn folk orker å bære hjem til eget forbruk. Denne frukten kan foredles til kortreist juice, smoothie, syltetøy eller andre produkter av et kommunalt firma. Produktene kan selges i vanlige matbutikker eller i et utsalg for lokal mat. Inntektene fra salget skal gå til å dekke utgiftene til Prosjekt Eplegård. Et eventuelt overskudd bør finansiere miljøtiltak i kommunen, for eksempel å rense det sterkt forurensete Kolbotnvannet slik at det om noen år, på nytt vil være mulig å bade og fiske her.

Det grønne skiftet starter lokalt. Prosjekt Eplegård er innovasjon slik vi i Miljøpartiet De Grønne liker det best: i samspill med naturen og fremtiden. Og til beste for oss som bor her nå.