Oppegård MDG i 2016

25. januar 2016 avholdt Oppegård MDG årsmøte. På sakslisten sto blant annet valg av nytt styre.

januar 25, 2016

Det nye styret består av:

Styreleder: Per Christian Rålm
Nestleder og kasserer: Jens Nordahl
Nestleder og sekretær: Hans Martin Enger
Styremedlem: Maja Ratkje
Styremedlem: Maria Alnæs
Styremedlem: Shabana Rehman

Fjorårets styre takkes for god innsats i det grønne gjennombruddsåret 2015!

Det nye styret skal i det kommende året blant annet jobbe for (hentet fra årsplanen):

  • flest mulig kommunestyrevedtak i tråd med vårt lokale valgprogram og i retning et grønt skifte
  • å etablere partiet som nytt medlem av kommunestyret
  • å involvere flere medlemmer av partiet i det politiske arbeidet
  • å arrangere åpne medlemsmøter med interessante og aktuelle tema